Diagnoza w Genie Odporności - Gen Odporności
290
page,page-id-290,page-child,parent-pageid-155,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Diagnoza w Genie Odporności

O Genach

Diagnoza Genów Odporności

Firma, która decyduje się na diagnozę genów odporności w wybranych zespołach uzyskuje dane na temat:

  1. Poziomu otwartości komunikacji w zespole;
  2. Jakości współdziałania pomiędzy członkami zespołu;
  3. Inicjatywy i samodzielności w planowaniu, działaniu i decydowaniu;
  4. Przejmowania przez zespół odpowiedzialności za efekty swoich działań.

Korzyści dla organizacji z diagnozy

  1. Wielostronna diagnoza obejmująca członków zespołu i podwładnych, przełożonych, zespoły współpracujące.
  2. Wyczerpujący obraz, na który składają się obiektywne, szczegółowe informacje, pozyskane dzięki zastosowaniu zestawu odrębnych metod badawczych.
  3. Zespół badany jest w wielu aspektach (np. badanie jakości wzajemnych relacji, obiegu informacji, predyspozycji psychologicznych, motywacji)
  4. Dopasowanie narzędzi do specyfiki zespołów: menedżerskich, handlowych, projektowych, czy produkcyjnych.

Otrzymany wynik daje możliwość porównania się z Indexem Odporności, zawierający anonimowe dane z innych organizacji.